Klachten

Indien zich bij een bewoner een geschil of een klacht voordoet, legt de betrokken bewoner dit voor aan zijn/haar persoon begeleider. Indien deze handelwijze naar het idee van de betrokken bewoner niet tot een oplossing leidt, kan de betrokken medewer­ker de klacht/het geschil voorleggen aan de team coördinator/ manager. Uiteindelijk kan het geschil/de klacht worden voorgelegd aan de bestuurder.
Met andere woorden: uitgangspunt is, dat geschillen en klach­ten volgens de hiërarchi­sche kanalen worden behandeld. Beoordeeld wordt of de klacht/het geschil op de juiste wijze is behandeld en of de juiste beslissing is genomen.
Bij de behandeling van klachten en geschillen wordt uitgegaan van het principe van hoor en wederhoor. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
Indien bovenstaande procedure is doorlopen en één en ander heeft naar de mening van de betrokken bewoner niet het juiste resultaat gehad, dan kan deze bewoner een beroep doen op de Klachten- en Geschillencommissie bewoners.

Deze commissie bestaat uit:

  • Eén persoon, niet betrokken of belanghebbend bij de klacht, aan te wijzen door de directie;
  • de betreffende bewoner;
  • de externe, door Flevo-zorg, aangetrokken vertrouwenspersoon, of een derde door beide partijen aan te wijzen partiij

De aangewezene vanuit Flevo-zorg zal functioneren in de rol van voorzitter.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent het geschil/de klacht, waarbij zij het advies van de commissie in haar overwegingen betrekt.

Heeft u een klacht?
Dan kunt u dit mailen naar info@flevo-zorg.nl

Wat zeggen anderen over Flevo Zorg…

Partners

Hester huizen

Benieuwd wat Flevo Zorg voor jou kan betekenen?

Vul je telefoonnummer in en je wordt binnen 24 uur vrijblijvend teruggebeld.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Scroll naar boven