Wie in zichzelf gelooft, hoeft zich nooit te bewijzen

Flevo Zorg gelooft dat iedereen het recht heeft op een prettig en veilig thuiskomen. Je voelt je niet thuis waar je woont, maar waar je je begrepen voelt. Als organisatie zetten wij ons in om juist dat gevoel van saamhorigheid met onze cliënten te creëren in een kleine woonomgeving.  

Naast dit gevoel van saamhorigheid geloven wij ook in de maatschappelijke waarde van sport en bewegen en de positieve bijdrage die het heeft op de fysieke en mentale weerbaarheid van onze cliënten. 

 

24 uurs begeleiding

Flevo Zorg biedt 24 uurs intramurale zorg- en dagbesteding aan voor kwetsbare doelgroepen. Wij zetten in op een toekomst die cliënten graag willen zien. Onze kerntaak is het stimuleren  van onze doelgroep om het beste uit zich zelf te halen. Het doel van de begeleiding is om de zelfredzaamheid van de cliënten te vergroten, om zo veilig te kunnen participeren in de maatschappij. Flevo Zorg past de ondersteuning aan op de behoeftes van de cliënt, passend bij de specifieke hulpvraag van de cliënt en dit alles zo laagdrempelig als mogelijk. .

Dagbesteding

Een zinvolle dagbesteding voor onze cliënten is van essentieel belang. Wij streven samen naar een geschikte dagbestedingsplek of vrijwilligerswerk. De wensen van cliënten staan voorop. Wij vinden het van belang dat cliënten met plezier naar hun werk gaan. Als je bij Flevo Zorg woonachtig bent, is het vereist dat je een zinvolle dagbesteding hebt. Een plek waar je met plezier naar toe gaan, een veilige plek waar je mag zijn wie je bent. Kortom een plek waar je je energie goed kunt benutten.